Have you any question?

099525414

service.comission@fwu.edu.np

Notice

S.N Notice Title Notice Detail Date
1 स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा सूचना Mar 20, 2024
2 कृति सार्वजनिक गरिएको सूचना Mar 20, 2024
3 विज्ञापन संशोधन सम्बन्धी सूचना Jan 5, 2024
4 कर्मचारी प्रशासनतर्फ कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा सन्चालन सम्बन्धी सुचना Oct 12, 2023
5 कृति बुझाउने सम्बन्धि सुचना सुचना सुचना !!! Aug 29, 2023
6 कर्मचारी प्रशासन तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी Aug 9, 2023
7 उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी Aug 4, 2023
8 कर्मचारी पद्पुर्तिकालागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना !!! Jul 10, 2023
9 उपप्राध्यापक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान संबन्धि सूचना Jul 10, 2023
10 शिक्षण तर्फ उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको मिति परिवर्तन भएको सूचना May 19, 2023
11 शिक्षण तर्फका उम्मेदवारहरुको नामावली सूची प्रकाशन सम्बन्धमा May 9, 2023
12 कर्मचारी प्रशासनतर्फका उम्मेदवारहरुको नामावली सूची प्रकाशन सम्बन्धमा May 9, 2023
13 कर्मचारी प्रशासनतर्फ विभिन्न पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु Mar 12, 2023
14 उपप्राध्यापक पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु Mar 12, 2023
15 सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय उपप्राध्यापक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना (खुला प्रतियोगिता) सूचना प्रकाशन मितिः २०७९।११।२६ Mar 10, 2023
16 सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना(खुला प्रतियोगिता)सूचना प्रकाशन मितिः २०७९।११।२६ Mar 10, 2023