Have you any question?

099525414

service.comission@fwu.edu.np

Notice

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

 • By / Admin
 • Jun 11, 2024
 • Notice for: All
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ...

वि.न. २५ / २०८० - ०८१ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

 • By / Admin
 • May 3, 2024
 • Notice for: All
वि.न. २५ / २०८० - ०८१ को अन्तिम नतिजा प्र ...

वि.न. २८/2080-081 र वि.न. २९/2080-081 को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

 • By / Admin
 • Apr 9, 2024
 • Notice for: All
वि.न. २८/2080-081 र वि.न. २९/2080-081 को अन्तिम  नतिज ...

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Apr 7, 2024
 • Notice for: All
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन ...

स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा सूचना

 • By / Admin
 • Mar 20, 2024
 • Notice for: All
स्वीकृत नामावली  सम्बन्धमा  सूचन ...

कृति सार्वजनिक गरिएको सूचना

 • By / Admin
 • Mar 20, 2024
 • Notice for: All
कृति सार्वजनिक गरिएको  सूचना ...

विज्ञापन संशोधन सम्बन्धी सूचना

 • By / Admin
 • Jan 5, 2024
 • Notice for: All
विज्ञापन संशोधन सम्बन्धी ...

कृति बुझाउने सम्बन्धि सुचना सुचना सुचना !!!

 • By / Admin
 • Aug 29, 2023
 • Notice for: All
कृति बुझाउने सम ...

कृति बुझाउने सम्बन्धि सुचना

 • By / Admin
 • Aug 29, 2023
 • Notice for: All
कृति बुझाउने सम्बन्धि सु ...

उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी

 • By / Admin
 • Aug 4, 2023
 • Notice for: All
उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नत ...

कर्मचारी पद्पुर्तिकालागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

 • By / Admin
 • Jul 10, 2023
 • Notice for: All
कर्मचारी पद्पुर्तिकालाग ...

उपप्राध्यापक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान संबन्धि सूचना

 • By / Admin
 • Jul 10, 2023
 • Notice for: All
उपप्राध्यापक पदपूर्तिका ...

लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना !!!

 • By / Admin
 • Jul 10, 2023
 • Notice for: All
लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ...

शिक्षण तर्फ उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको मिति परिवर्तन भएको सूचना

 • By / Admin
 • May 19, 2023
 • Notice for: All
शिक्षण तर्फ उपप्राध्यापक पदको लिखित ...

कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी समय सारणी

 • By / Admin
 • May 17, 2023
 • Notice for: All
कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चा ...